Zájmové kroužky

Nabízíme dětem aktivně se zapojit do kroužků, které jsou vedeny našimi proškolenými učitelkami a jsou bezplatné.

Výtvarné hříčky - Tvořivé dílničky

 • práce s keramickou hlínou samotvrdnoucí a vypalovací
 • pro vsechny děti při výtvarných činnostech
 • aranžování netradičními technikami
 • pro rodiče tradiční tvořivé dílničky
 • naše aktivity přizpůsobujeme zájmu a přání rodičů

Veselé pískání - Zdravé dýchání

 • výuka hry na zobcovou flétnu a správného dýchání probíhá formou her v rámci ozdravného opatření
 • správné dýchání je zařazováno při relaxačních cvičení u všech dětí
 • veselé pískání probíhá též formou hry, kde se děti seznamují s hudebním nástrojem zobcovou flétnou, osvojí si 3-4 tóny

Hrajeme si s anglickými slovíčky

 • děti jsou hravou a nenásilnou formou seznamovány s existencí cizího jazyka
 • hrájí si s básničkami, písničkami
 • seznamují se se základními anglickými slovíčky či frázemi