Denní program

Náš denní program je cílený primárně ke skokojenosti vašich dětí, které ve školce mají pestrý program plný aktivit.

Co děláme celý den

6:30 - 8:00 hodin
Ranní hry dle volby a přání dětí

8:00 - 9:30 hodin
TV chvilka, svačina, didakticky cílené činnosti, smyslové hry

9:30 - 11:30
Pobyt venku

11:30 - 12:15
Hygiena a oběd

12:15 - 12:45
Hygiena, čištění zubů, četba

12:45 - 14:30
Odpočinek

14:30 - 16:30
Hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti

Aktivity s dětmi