O školce

Mateřská škola je umístěna ve středu obce, nedaleko od lesa s výhledem do volné přírody. Je obklopena prostornou zahradou, osázena stromy a keři, které poskytují dětem v letním období dostatečný stín pro odpočinek. Zahrada je vybavena 2 velkými pískovištěmi, dřevěným nářadím, průlezkami, houpačkami a altánkem.

Ve školce jsou 2 třídy - berušky (mladší děti, 3-4let) a sovičky (starší děti, 5-6 let). Jednotlivá oddělení mají potřebná vybavení, která plně slouží k bezpečnému pobytu dětí (třída, herna, umývárna, WC, šatna, kuchyňka). Ve vedlejší budově je kuchyně a jídelna, kam chodí obědvat sovičky, berušky obědvají ve své třídě.

Třídy a herny jsou dostatečně prostorné, jsou vybaveny pomůckami, hračkami a různým příslušenstvím vždy v dosahu dětí. Vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno dle finančních možností školy a současných vzdělávacích směrů. Děti se podílejí na výzdobě prostředí svými pracemi jak v šatnách, tak ve třídách.

Malebné prostřední naší školky

Denní program

Denní program

Náš denní program je cílený primárně ke skokojenosti vašich dětí, které ve školce mají pestrý program plný aktivit.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

S beruškou a broučkem, krok za krokem celým rokem.

Školní řád

Školní řád

Naše školka se řídí vnitřním řádem, jenž definuje základní pravidla, která je nutné dodržovat při umístění dítěte do naší školky.