Školní vzdělávací program

S beruškou a broučkem, krok za krokem celým rokem.

Charakteristika programu

Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání .Během celého roku děti poznávají pestrost, rozmanitost, inspiraci a tvořivost v různých tématech školního vzdělávacího programu. Mají příležitost k vyzkoušení vlastního úsudku a vlastních schopností. Vždy vychází z osobní možnosti a potřeby každého dítěte, ze života dětí a prostředí ve kterém vyrůstají.

Prostřednictvím tohoto vzdělávacího programu děti řeší běžné denní problémy jsou podporovány k utváření vztahů dítěte k jinému dítěti, dospělému i ke svému okolí. Každý pozitivní impuls je důležitý při rozvoji dětského myšlení, tvořivosti a při upevňování základů dobrých vlastností a mravnosti.

Děti spolupracují s ostatními dětmi s personálem školy, poznávají nové věci a přiměřeně svému věku a zvídavosti s nimi zacházejí.

Pedagogický záměr

S dětmi pracujeme na základě bohatého prožitkového učení , kde si své poznatky můžou hned svým dětským způsobem vyzkoušet. Vycházíme ze situačního umístění naší mateřské školy, která je obklopena krásnou zahradou, blízkým lesem a vůbec velmi pěkného prostředí naší obce. Proto i tento název našeho ŠVP.

Společně hravou formou objevujeme svět kolem nás, krásu přírody, lidi a vztahy mezi nimi, řešíme problémy nebo vymýšlíme nová řešení různých situací. Učíme se komunikovat ve větách a samostatně, spoustě básniček a písní.Své prožitky a nálady vyjadřujeme dramatickými, hudebními či výtvarnými prostředky. Dohromady pomáháme mladším nebo slabším kamarádům, rozlišujeme dobré a špatné vlastnosti, učíme se vážit si práce a úsilí druhých. Chránit své zdraví a utužovat ho.

Cílem je, aby pobyt dítěte v mateřské škole byl radostný a spokojený.