Dokumenty k zápisu do MŠ

Co by bylo dobré, aby dítě umělo před nástupem do MŠ, Kdy navštívit logopeda?, Přihláška do MŠ, Zápis dětí pro rok 2021/22, Čestné prohlášení o očkování, Co děti potřebují do MŠ