Kurz rychlé pomoci pro nejmenší

Ve středu 3. 2. 2021 nám paní L. Dvořáková ve školce přiblížila základní postupy poskytování první pomoci.

Děti se zaujetím poslouchaly a byly moc šikovné.