PROJEKT EKOŠKOLA

27. 5. 2022

Naše škola vstoupila do projektu "EKOŠKOLA" - to je, mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, rodiče, učitelé společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy, jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Ekoškola nabízí mateřským školám čtyři témata a my jsme si vybrali téma: PROSTŘEDÍ........naši zahradu, kterou si přejeme přetvořit ve smysluplné místo, kde se budou děti přirozeně vzdělávat, rozvíjet a to vše na čertstvém vzduchu.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat rodičům, dětem a všem, kteří naši školu podpořili!

  • DEN NA ZAHRADĚ S TATÍNKEM 22. 4. 2022 - kdy jsme den Země oslavili pracovně na školní zahradě s tatínky a dětmi. Všichni pracovali s největším nasazením - navážela se hlína, přesazovali keře, pokládala textilie, ohraničovalo se dřevem, prořezávali stromy, usazoval barel, který byl krásně obložen dřevem, montoval se kompostér ze dřeva a ještě se stihl vrbový tunel. Všichni se těšili z krásného výsledku a pochutnali si na zaslouženém buřtíku.

 

  • DEN NA ZAHRADĚ S MAMINKOU 10. 5. 2022 - kdy jsme společně s maminkami a dětmi sázely ovocné keře a dřeviny, založily jsme vyvýšené záhony, vytvořily bylinkovou pyramidu, jahodovou želvu a navozily kůru a štěpku. Šikovné maminky napekly slané a sladké dobroty, tak jsme si pochutnaly.....

Děkujeme všem, kteří pomohli v tyto dny, ale samozřejmě i těm, kteří se podíleli na plánování, dovozu materiálu (hlíny, kamení, rašeliny, štěpky, kůry, záhonů, dřeva....), darování zahradního nářadí, keřů, dřevin, bylinek, jahod..

MOC DĚKUJEME!!!