Slavnostní pasování předškoláků

Slavnostní pasování našich předškolaček se opravdu vydařilo. Jako víly si zatančily svůj taneček, pohrály si s angličtinou a zahrály na flétničku. Odměnou byla velesá Safari pohádka divadélka JO-JO a slavnostní pasování, kde dokázaly, že na to opravdu mají!!:)