vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Borová!

22. 12. 2023

Až zazvoní zvoneček,

rozsvítí se stromeček.

Malý dárek rozbalte si

a na všechny vzpomeňte si.

Pak vykročte rovným krokem,

za tím šťastným novým rokem!