Výkaz zisku a ztrát 2018

Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztrát 2018, Příloha 2018