Výkaz zisku a ztrát 2019

Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztrát 2019, Příloha 2019