AKTUÁLNÍ INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ!

11. 5. 2020Milí rodiče,

na základě nového mimořádného opatření se naše MŠ otevře nejpozději 25.5.2020, ovšem pokud bude vývoj příznivý.

Velmi apelujeme na  rodiče dětí, které mají zdravotní potíže, často se stýkají s prarodiči a jsou tudíž rizikovou skupinou, případně rodiče dětí, kteří mají možnost nedávat dítě do MŠ, aby tak učinili.

Chápeme, že situace je pro všechny složitá, ale pro zachování zdraví nás všech, musíme vytvořit vhodné hygienické podmínky. Chceme fungovat pro ty , kteří opravdu potřebují docházet do MŠ.

Před nástupem dítěte do MŠ je třeba předat učitelce vyplněné čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem dítěte (viz příloha). Bez tohoto prohlášení, nebude dítě do MŠ přijato.
Prosíme rodiče o přihlášení dětí  na tel. č. 461743117, nebo na email: reditel.msborova@unet.cz.

Sledujte naše webové stránky, kde vás budeme průběžně informovat.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ