Informace pro rodiče.

8. 4. 2020

Zápis dětí do Mateřské školy Borová pro školní rok 2020 - 2021.

Žádáme rodiče dětí, kteří mají zájem zapsat dítě do mateřské školy, aby si vyzvedli přihlášku v MŠ

nebo stáhli ( viz. níže). Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste 15.5.2020 mezi 8 - 12 hodinou do MŠ.

V současné době nenavštěvujte praktického lékaře. Pro doložení řádného očkování, které je podmínkou přijetí dítěte

do MŠ ( podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví), přineste kopii očkovacího průkazu a prohlášení,

že je dítě řádně očkováno ( viz. níže).

Děkujeme.