OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

19. 5. 2020Informace pro rodiče o znovuotevření MŠ

 1. Po dohodě se zřizovatelem obce Borová bude provoz naší MŠ obnoven v pondělí dne 25.5.2020.

 1. Před prvním vstupem do MŠ jsou rodiče povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistujících příznacích COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, začervenalé ruce, dušnost apod.) - viz příloha ke stažení, pokud má dítě alergickou rýmu, kašel, je nutné potvrzení od alergologa.


 1. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu.


 1. Před budovou školy se musí minimalizovat velké shromažďování osob, musí se dodržovat 2m odstupy, pro všechny osoby pohybující se před i v prostorách školy platí povinnost nosit roušku.


 1. Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí, rodiče dají dítěti 2 roušky do podepsaného igelitového sáčku, který se uloží v šatně.


 1. Před vstupem do třídy si děti musí umýt ruce tekoucí vodou a dezinfekčním mýdlem v dávkovači a použít jednorázový papírový ručník, při podezření na nemoc jim bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem.


 1. Stravování dětí bude zajištěno v běžném režimu, pouze nebude vydávaná strava do jídlonosičů nebo strava z domova (v případě dietních opatření).


 1. Aktivity dětí budou organizované co nejvíce venku, proto rodiče zabezpečí dostatek oblečení, gumovou obuv a podepsanou plastovou láhev na školní zahradu.


 1. Pokud budou u dítěte v průběhu dne vykazovány příznaky nemoci, bude dítě izolováno, zákonný zástupce si dítě neodkladně vyzvedne ze školy a vše bude nahlášeno na příslušnou hygienickou stanici.


 1. Z hygienických důvodů si děti nebudou nosit hračky z domova.


 1. Oddělení se nebudou ráno a odpoledne slučovat, děti zůstanou ve své třídě.